Bahçeşehir Aile Avukatı


Aile hukuku; aile içindeki, hukuken anlam ve sonuç atfedilebilecek aile ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk içindeki bir özel hukuk disiplinidir. Nişanlanma, evliliğin kurulması, eşlerin karşılıklı hak ve yükümlülükleri, ana babanın çocukların kişiliği ve malları üzerindeki hak ve yükümlülükleri (velayet), evliliğin ortadan kalkması (boşanma, eşlerden birinin ölümü, gaipliği, cinsiyet değiştirmesi, evliliğin yokluğu veya geçersizliği), ana baba ile çocuklar arasındaki soy bağı, kanunların aradığı koşullar dahilinde korunmaya muhtaç olan kişilerle ilgili önlemler (vesayet) aile hukukunun konusunu oluşturur. Özellikle eşler arasındaki mal paylaşımı davaları oldukça fazla teknik hukuki bilgi gerektirir. 2002 yılından önce yürürlükte bulunan kanun gereği yasal mal rejimi “mal ayrılığı” iken 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu’nda yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi” olarak belirlenmiştir. Bu nedenle mutlaka aile hukuku alanında uzman bir avukattan (boşanma avukatı) hukuki destek almak gerekir. AİLE HUKUKU ALANINDAKİ HİZMETLERİMİZ -Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında hukuki destek -Boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat davalarında hukuki destek -Eşler arasındaki mal paylaşımına ilişkin davalarda hukuki destek -Nafakaya ilişkin iş ve işlemlerde hukuki destek ( iştirak veya yoksulluk nafakası bağlanması kararı, nafakanın arttırılması, azaltılması veya kaldırılmasına ilişkin davalar) -Soy bağının kurulması (babalık davası) ve soy bağının reddi davalarında hukuki destek -Velayetin değiştirilmesi veya kaldırılması davasında hukuki destek -Yurtdışında verilen boşanma ve velayete ilişkin mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizine ilişkin hukuki destek -İddet müddetinin kaldırılması davasına ilişkin hukuki destek (kadının boşanma sonrası yeninden evlenebilmesine ilişkin bekleme süresinin kaldırılması) -6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamındaki koruma talebine ilişkin hukuki destek -Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesine ilişkin işlemler -Vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlığa ilişkin işlemlerde hukuki destek -Evlat edinme işlemlerine ilişkin hukuki destek -Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi ve manevi zararın giderilmesine ilişkin davalarda hukuki destek