Bahçeşehir Bilişim Avukatı


Bilişim hukuku teknolojik gelişmeler ve bilginin aktarımının elektronik sistemlerle aracılığıyla dolanımı, toplanması ve işlenmesi ile paralel olarak ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır. Bilişim suçlarını, kişisel verilerin korunması bağlamında gizlilik ihlallerini, internet hukukuna dair her türlü konuyu bilişim hukuku kapsamında değerlendirebiliriz. Bilişim suçlarını klasik suç tiplerinden ayıran ve kendine özgü suçlar olmasını sağlayan en önemli özellik bu suçların işlenme şekillerinin farklılığıdır. Klasik suç tiplerinde suçun maddi unsurunu oluşturan eylemler faillerin fiziki hareketleriyle meydana gelmektedir. Bilişim suçlarında ise genellikle failin bilgisayarın ( ya da benzer işlevi gören elektronik cihazın) klavyesine dokunması dışında bir fiziki hareketi olmamakta, ancak fiziki hareketle meydana getirilebilecek zararlardan çok daha fazlasını bu yolla meydana getirebilmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda bilişim suçları; bilişim sistemine girme suçu (md. 243), sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (md. 244), banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (md. 245), yasak cihaz veya programları kullanma suçu (md. 245/A) şeklinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’ndaki bazı suçlar (md. 142/2-e, 158/1-f, 124, 125, 132, 133, 134, 226, 228/3) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki kimi suçlar ( md. 71, 71/2, 72) Elektronik İmza Kanunu’ndaki suçlar (md 16, 17) bilişim sistemi aracılığıyla da işlenebilecek diğer suçlardandır. Bilişim hukuku teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmekle birlikte daha fazla teknik bilgi ve uzmanlık bilgisi gerektiren bir alan haline gelmektedir. Bu nedenle bilişim hukukuna dair uyuşmazlıklarda yahut önleyici tedbir bağlamında bilişim hukuku uzamanı bir avukattan yardım alınmalıdır. BİLİŞİM HUKUKU ALANINDAKİ HİZMETLERİMİZ -Bilişim alanında faaliyet gösteren ve tüzel ve gerçek kişilerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki yazılım ve donanımlarının korunmasına ilişkin hukuksal tedbirler -Bilişim Sistemi kapsamındaki fikri ve sinai hakların kayıt ve tescili -Bilişim sektöründe ihtiyaç duyulan donanım ve teknik bilgi gerektiren her türlü sözleşmenin hazırlanması, değiştirilmesi ve sona erdirilmesine ilişkin hukuki destek -Bilişin hukuku kapsamındaki her türlü ceza ve hukuk davasının açılması ve takibi -Bilişim hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmeti